DOPRAVA ZADARMO NAD 80 EUR

ochrana osobných údajov

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Spoločnosť MD Atelier, s.r.o. (So sídlom Seberíniho 9, 821 03 Bratislava, IČO: 35917652, DIČ: SK2021949710), ktorá prevádzkuje internetový obchod www.makeupstore.sk, týmto vyhlasuje, že všetky osobné údaje našich návštevníkov a zákazníkov sú považované za prísne dôverné.

S osobnými údajmi je preto zaobchádzané v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami v rámci ochrany osobných údajov.

 

OSOBNÉ ÚDAJE A ICH SPRACOVANIE

 

1. ZHROMAŽĎOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PODĽA TYPU ZÁKAZNÍKA

1.A.ZÁKAZNÍK BEZ REGISTRÁCIE (JEDNORAZOVÝ NÁKUP)

 • meno a priezvisko, e-mailovú adresu, fakturačnú a doručovaciu adresu, mobilné (telefónne) číslo
 • informácie vzniknuté na základe trvania zmluvy - prehľad zakúpených produktov

1.B ZÁKAZNÍK S REGISTRÁCIOU "BEŽNÝ ZÁKAZNÍK"

 • meno a priezvisko, e-mailovú adresu, fakturačnú a doručovaciu adresu, mobilné (telefónne) číslo
 • informácie vzniknuté na základe trvania zmluvy - zoznam zakúpených produktov v objednávke, históriu objednávok
 • prihlasovacie údaje v podobe prihlasovacieho mena a hesla (ku skutočnému heslu nemáme prístup)

1.C. ZÁKAZNÍK S REGISTRÁCIOU "PROFESIONÁL"

 • meno a priezvisko, e-mailovú adresu, fakturačnú a doručovaciu adresu, mobilné (telefónne) číslo, IČO
 • informácie vzniknuté na základe trvania zmluvy - zoznam zakúpených produktov v objednávke, históriu objednávok
 • prihlasovacie údaje: prihlasovacie mená a heslo (ku skutočnému heslu nemáme prístup)

1.D. ZÁKAZNÍK / ZÁUJEMCA O ZASIELANIE INFORMÁTORA

 • e-mailová adresa

 

2. ÚČELY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Z dôvodu vybavenie objednávky spracovávame osobné údaje zákazníka pre tieto činnosti:

2.A. SPRACOVANIE A VYBAVENIE OBJEDNÁVKY

Na splnenie zákonných povinností sme povinní spracovávať osobné dáta zákazníka (napr. Účtovné doklady v podobe faktúr).

2.B. KOMUNIKÁCIA SO ZÁKAZNÍKOM

V prípade nejasností v objednávke alebo pre upresnenie informácií v registrácii niektorej zo zákazníckych skupín, spracovávame osobné údaje zákazníkov (zákazníka kontaktujeme telefonicky alebo e-mailom).

2.C. MARKETINGOVÁ PONUKA V PODOBE NEWSLETTER

 • na základe súhlasu registrovaného zákazníka zasielame newsletter do e-mailu; ak sa neskôr zákazník rozhodne zrušiť tento odber newsletterov, má túto možnosť v každom z týchto newsletterov
 • na základe súhlasu zákazníka, ktorý cez naše webové stránky prejavil záujem o zasielanie newsletterov; ak sa neskôr zákazník rozhodne zrušiť tento odber newsletterov, tak je mu táto možnosť ponúknutá v každom z newsletterov alebo nás môže kontaktovať prostredníctvom e-mailu: info@makeupstore.sk;  po zrušení zasielanie newsletter je automaticky zmazaná jeho e-mailová adresa z našej databázy

 

3. ODOVZDANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM STRANÁM

V rámci plnenia kúpnej zmluvy je nevyhnutné, aby sme Vaše osobné údaje odovzdali tretej strane:

 • dopravným spoločnostiam / prepravcom, ktorí Vám doručí Vašu objednávku
 • hodnotiacemu servera HEUREKA.CZ
 • verejným orgánom (polícia, súdy a pod)

 

4. ZABEZPEČENIE ÚDAJOV A DOBA UCHOVÁVANIA

4.A. ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • na našich webových stránkach www.makeupstore.sk používame pre prenos osobných a ďalších údajov chránený šifrovací systém (šifrovaná variant "https" s kódovacím systémom SSL)
 • naše webové stránky sú zabezpečené proti strate osobných údajov, proti prístupu neoprávnených k osobným údajom
 • registrovaným zákazníkom všetkých zákazníckych skupín je prístup umožnený len po zadaní osobného hesla zákazníka

4.B. DOBA SPRACOVANIA

 • osobné údaje spracovávame po dobu, ktorá je nevyhnutne potrebná na zabezpečenie práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (doba vybavenia objednávky a záručné zákonné lehoty)
 • v súlade právnych predpisov je povinné archivovať účtovnú dokumentáciu (faktúry atď.) po dobu 10 rokov od vystavenia dokladu
 • súhlas s marketingovými ponukami je platný do odvolania

 

5. PRÁVA ZÁKAZNÍKOV V RÁMCI SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • v prípade, že spracovávame osobné údaje zákazníka, tak má zákazník právo, požadovať od našej spoločnosti informáciu o spracovaní svojich osobných údajov. Táto informácia mu bude odovzdaná bezplatne
 • v prípade, že sa zákazník domnieva, že naša spoločnosť vykonáva spracovanie osobných údajov v rozpore s ochranou osobných údajov a zákonnými podmienkami ochrany osobných údajov zákazníka, má právo požiadať o vysvetlenie, prípadne požadovať opravu, doplnenie alebo odstránenie jeho osobných údajov
 • zákazník má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať. Po odvolaní súhlasu so spracovaním osobných údajov osobné údaje zákazníka vymazané z našej databázy

 

6. KONTAKT PRE ZÁKAZNÍKOV

Zákazníci nás môžu, v prípade akýchkoľvek otázok, kontaktovať na nižšie uvedenej e-mailovej adrese alebo telefóne:

 • info@makeupstore.sk

 • +421 948 073 015

 

7. ÚČINNOSŤ

Zásady ochrany osobných údajov sú platné od 01.07.2019.

 

 

na začiatok stránky

PRIHLÁSIŤ SA K ODBERU NEWSLETTERU