DOPRAVA ZADARMO NAD 80 EUR

OBCHODNÉ PODMIENKY

I. VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY (ĎALEJ LEN VOP) SPOLOČNOSTI MD Atelier s.r.o.

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je predávajúci a na strane druhej kupujúci.

A. PREDÁVAJÚCI

MD Atelier, s.r.o.

Seberíniho 9  |  821 03   |   Bratislava

IČ: 35917652   |   DIČ: SK2021949710, podľa §4

Telefón: +421 948 073 015  |   E-mail: info@makeupstore.sk                                

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislava I, odd. SRO, vložka č. 3462/B.

B. KUPUJÚCI

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

SPOTREBITEĽ -  fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy s predávajúcim nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania s nimi.

PODNIKATEĽ  - osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti a výrobky tu kúpené užíva k svojej ďalšej podnikateľskej činnosti.

2. REGISTRÁCIA ZÁKAZNÍKOV

Zákazník môže vykonávať jednorazové nákupy bez registrácie (stačí si len vybrať produkt, vyplniť objednávkový formulár, vybrať Jednorazový nákup bez registrácie a odoslať objednávku) alebo môže vykonať registráciu zákazníka. Registrácia zákazníkov je rozdelená do 3 skupín:

A. BEŽNÝ ZÁKAZNÍK

 • registrácia je schválená okamžite po vyplnení registračného formulára a je potvrdená e-mailom, v ktorom zákazník získa prihlasovacie údaje
 • registrácia tejto skupiny nie je cenovo zvýhodnená
 • po schválení registrácie môže zákazník ihneď vykonávať nákupy

B. PROFESIONÁL

Po schválení registráciám a po prihlásení sa do Vášho účtu na www.makeupstore.sk máte možnosť nakupovať so zľavou:

 • -20% na značky:   MAQPRO; MAKE UP FOR EVER
 • -10% na značku:   MAQPRO SFX
 • -5% na všetky ostatné značky

Zákazník, ktorý žiada o registráciu PROFESIONÁL, musí splniť tieto podmienky:

1. PODNIKAŤ ALEBO BYŤ ZAMESTNANÝ V ODBORE:

 • vizážistka
 • kozmetička
 • maskér
 • fotograf
 • stylista
 • kaderník
 • salóny krásy
 • kozmetické a make-up školy

2. VYPLNIŤ A ODOSLAŤ REGISTRÁCIU - PROFESIONÁL:

Po prijatí vášho IČ:

 • skontrolujeme vašu živnosť na www.zrsr.sk a v prípade, že je všetko v poriadku, schválime vašu žiadosť do 1 pracovného dňa
 • informáciu o schválení registrácie obdržíte na e-mail a môžete začať vykonávať nákupy a využívať výhody registrácie 

 

C. DIVADLÁ, TELEVÍZIE A FILMOVÉ PRODUKCIE

Po schválení registráciám a po prihlásení sa do Vášho účtu na www.makeupstore.sk máte možnosť nakupovať so zľavou:

 • -25% na značky MAQPRO a MAKE UP FOR EVER
 • -15% na značku MAQPRO SFX
 • -5% na všetky ostatné značky

Zákazník, ktorý žiada o registráciu DIVADLÁ, TELEVÍZIE A FILMOVÉ PRODUKCIE, musí splniť tieto podmienky:

1. PODNIKAŤ V ODBORE:

 • divadlo
 • televízia
 • rozhlas
 • filmové produkcie

 2. VYPLNIŤ A ODOSLAŤ REGISTRÁCIU - DIVADLÁ, TELEVÍZIE A FILMOVÉ PRODUKCIE:

Po prijatí vášho IČ:

 • skontrolujeme vašu živnosť na www.zrsr.sk a v prípade, že je všetko v poriadku, schválime vašu žiadosť do 1 pracovného dňa
 • informáciu o schválení registrácie obdržíte na e-mail a môžete začať vykonávať nákupy a využívať výhody registrácie 

3. OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami (poštovné, doprava ...). Táto cena bude uvedená v objednávke a v emailovej správe objednávky tovaru.

Odoslaním internetovej objednávky vybraného tovaru zákazník potvrdzuje záväznosť jeho objednávky, vyjadruje súhlas s obchodnými podmienkami.

Ak nepríde kópia objednávky na zadanú e-mailovú adresu, v najbližšom možnom termíne nás kontaktujte.

OBJEDNÁVKY JE MOŽNÉ USKUTOČŇOVAŤ PROSTREDNÍCTVOM:

webových stránok:   www.makeupstore.sk

 

OBJEDNÁVKA - SPOTREBITEĽ:    ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť alebo rušiť iba na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

OBJEDNÁVKA - PODNIKATEĽ:  pokiaľ je kupujúci podnikateľ, návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom  a  kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi  s týmto jeho návrhom.

Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pokiaľ je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy  neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom ( zák. č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) , zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zák. č. 102/2014 Z.z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch  v znení neskorších predpisov ( zák. č. 250/2007 Z.z.) . Pokiaľ nie je zmluvnou stranou  spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami obchodným zákonníkom ( zák. č. 513/1991 Zb.)  v znení neskorších zmien a doplnkov).

Predávajúci si vyhradzuje právo vystaviť zálohovú faktúru a požadovať platbu vopred v prípade objednávky nad 200 €.

Cena tovaru je uvedená v eurách a zahŕňa 20% DPH. Súčasťou dodávky je daňový doklad.

4. SPÔSOB A CENA DOPRAVY

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

A. DPD KURIÉR - PREPRAVA ZÁSIELOK 

 • 3,95 €
 • ZADARMO pri objednávke nad 70 €
 • doručenie do 3 pracovných dní v čase 08:00-18: 00 hod.
 • platbu zásielky možno vykonať v hotovosti alebo platobnou kartou
 • sms a e-mail o doručení zásielky deň pred a v deň rozvozu zásielky
 • objednávky uskutočnené cez víkendy a sviatky sú vybavované nasledujúci pracovný deň
 • v prípade, že zákazník neprevezme zásielku, ktorá bude vrátená späť odosielateľovi, hradí zákazník čiastku za ďalšiu dopravu (3,95 €) v prípade opätovného doručovania

B. OSOBNÝ ODBER OBJEDNÁVKY

 • ZADARMO
 • osobný odber na adrese: Špitálska 61, Bratislava - Staré Mesto, budova Metropol (vchod z Amerického námestia, vstup spoločný s Koala Tours) - salón PERFECT STYLE STUDIO
 • UTOROK /  STREDA / ŠTVRTOK 8:00 - 19:00 hod
 • o vyzdvihnutí objednávky bude zákazník informovaný pomocou SMS
 • objednávku si môžete vyzdvihnúť do 5 pracovných dní

 

5.  SPÔSOB A CENA PLATBY

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

A. DOBIERKA

 • 1 €
 • ZADARMO pri objednávke nad 70 €
 • platba pri prevzatí zásielky od doručovateľa DPD
 • platbu zásielku možno vykonať v hotovosti alebo platobnou kartou

B.  BANKOVÝ PREVOD (PLATBA VOPRED)

 • ZADARMO
 • bankový účet: 262 207 8055 / 1100 (Tatrabanka)
 • splatnosť objednávky = 4 dni
 • číslo objednávky je variabilným symbolom pre bankový prevod
 • tovar expedujeme do 1 pracovného dňa po pripísaní platby na náš účet
 • v prípade, že zákazník neprevezme už zaplatenú zásielku, ktorá bude vrátená späť odosielateľovi, hradí zákazník čiastku za ďalšiu dopravu (3,95 €) v prípade opätovného doručovania

C. PLATBA V HOTOVOSTI

 • ZADARMO
 • osobný odber na adrese: Špitálska 61, Bratislava - Staré Mesto, budova Metropol (vchod z Amerického námestia, vstup spoločný s Koala Tours) - salón PERFECT STYLE STUDIO
 • objednávku si môžete vyzdvihnúť do 5 pracovných dní

 

6. DODACIE PODMIENKY

A. DODANIE TOVARU

Informácie o dostupnosti tovaru na www.makeupstore.sk sa môžu líšiť vzhľadom na postupné vypredávanie. V prípade, keď si zákazník objedná tovar, pri ktorom je uvedené SKLADOM a predávajúci už nebude mať tovar fyzicky skladom, budeme zákazníka telefonicky kontaktovať a dohodneme s ním ďalšie kroky (náhradu produktu, neskoršie dodanie a pod.).

B. PREVZATIE ZÁSIELKY

Po prevzatí zásielky skontrolujte neporušenosť obalu a či je zásielka kompletná. V prípade, že zásielka nie je v súlade s objednávkou, odporúčame túto skutočnosť opísať (za prítomnosti doručovateľa) do prepravných dokladov, prípadne zásielku neprevziať.

7. ROZPOR S KÚPNOU ZMLUVOU

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou. Nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Zákazník, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, má ďalej v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č.§ 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru.

Zhodou s kúpnou zmluvou sa potom rozumie najmä, že predávaná vec je bez chýb, a ďalej že má kvalitu a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim alebo výrobcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, poprípade akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé , ďalej že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

8. ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

A. ZÁRUČNÁ DOBA

Na všetok tovar sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov. Táto záručná doba sa nevzťahuje na tieto prípady:

a) tovar bol poškodený bežným opotrebením

b) tovar bol poškodený prírodnými živlami

c) tovar bol poškodený neodborným alebo nevhodným zaobchádzaním.

Na obaloch kozmetických prípravkov je použitý symbol otvorenej nádobky, v ktorom je vyznačený údaj o počte mesiacov, po ktorú je možné daný kozmetický prípravok používať. Znamená to, že napr. Pri udaní 12M v symbole otvorenej nádobky na obale je nutné prípravok spotrebovať do 12 mesiacov od otvorenia.

Záručná doba začína plynúť prevzatím objednaného tovaru zákazníkom. Priložený daňový doklad je zároveň záručným listom.

B. UPLATNENIE REKLAMÁCIE

V prípade, že zákazník objaví na zakúpenom tovare v priebehu záručnej lehoty vadu, má právo na reklamáciu.

Kupujúci môže oznámiť oprávnenú reklamáciu jednou z nasledujúcich možností:

a) na e-mailovú adresu predávajúceho:   info@makeupstore.sk

b) poštou na adresu:   MD Atelier, s.r.o. / Seberíniho 9, 821 03 Bratislava

c) telefonicky na tel. číslo:   +421 948 073 015

Zákazník zašle, na svoje náklady, reklamovaný tovar (vrátane kópie daňového dokladu a sprievodného listu so stručným popisom vady) na kontaktnú adresu:

MD Atelier, s.r.o. / Seberíniho 9, 821 03 Bratislava

Reklamácia vrátane chyby bude vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. O výsledku reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho e-mailom alebo telefonicky. V prípade nevybavenia reklamácie v tejto lehote má spotrebiteľ právo na výmenu veci za rovnakú novú bezchybnú vec, alebo môže od zmluvy odstúpiť.

9. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Pokiaľ  sa zákazník rozhodne objednávku z akéhokoľvek  dôvodu zrušiť, je potrebné, aby ihneď informoval prevádzkovateľa  obchodu (písomne, emailom alebo telefonicky) skôr,  než bude tovar vyexpedovaný. Objednávka  bude v takomto prípade prevádzkovateľom obchodu bezplatne stornovaná.

Kupujúci spotrebiteľ má podľa ust.  § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov právo vrátiť tovar v lehote  14 dní od jeho prevzatia - má teda právo odstúpiť od uzavretej  kúpnej zmluvy a to bez udania dôvodu a bez akejkoľvek sankcie.  Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa prevzatia tovaru. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je  zákazník povinný informovať prevádzkovateľa obchodu o svojom rozhodnutí odstúpiť od  zmluvy a to jednoznačným vyhlásením zaslaným prevádzkovateľovi  obchodu na trvanlivom nosiči (napríklad e-mailom).  Zákazník  môže  na tento účel použiť  vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy (príloha č. 2),  ktorý  zašle prevádzkovateľovi obchodu  elektronicky prostredníctvom  internetovej stránky www.makeupstore.sk  Pokiaľ   zákazník využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy mu prevádzkovateľ  obchodu bezodkladne potvrdí na trvanlivom nosiči (napríklad e-mailom).

K vrátenému tovaru  musia byť priložené všetky dokumenty, vrátane kópie faktúry, alebo musí byť vznik zmluvy  preukázaný iným hodnoverným spôsobom.  Zákazník  je povinný tovar vrátiť  späť najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy na svoje náklady a na adresu prevádzkovateľa obchodu. Platba za zakúpený tovar bude prevádzkovateľom obchodu zákazníkovi uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na  adresu prevádzkovateľa obchodu, a to rovnakým spôsobom, aký  bol použitý pri platbe zákazníka, či inak na základe vzájomnej dohody, najneskôr  do 30 dní od okamžiku odstúpenia. Prevádzkovateľ obchodu má nárok na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru. Zákazník zodpovedá za škodu vzniknutú na vrátenom tovare, za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

10. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ÚDAJOV

Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb. v znení neskorších dodatkov a predpisov. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy a využitie pre marketingové účely predávajúceho (zasielania obchodných oznámení e-mailom, sms oznámenia). V prípade nesúhlasu s využitím osobných údajov na marketingové účely pošle túto informáciu na info@makeupstore.sk.

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a pre vyššie uvedené marketingové účely. Predávajúci ďalej prehlasuje, že údaje nebudú zverejnené a poskytnuté tretej osobe s výnimkou situácie, ktorá súvisí s oznámením údajov (meno a dodacia adresa) externým dopravcom. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim, ktorý ich prijíma. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 1.7.2019. Zmeny obchodných podmienok sú vyhradené.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Spoločnosť MD Atelier, s.r.o.(So sídlom Seberíniho 9, 821 03 Bratislava, IČO: 35917652, DIČ: SK2021949710), ktorá prevádzkuje internetový obchod www.makeupstore.sk, týmto vyhlasuje, že všetky osobné údaje našich návštevníkov a zákazníkov sú považované za prísne dôverné. S osobnými údajmi je preto zaobchádzané v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami v rámci ochrany osobných údajov.

 

OSOBNÉ ÚDAJE A ICH SPRACOVANIE

1. ZHROMAŽĎOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PODĽA TYPU ZÁKAZNÍKA

1.A. ZÁKAZNÍK BEZ REGISTRÁCIE (JEDNORAZOVÝ NÁKUP)

 • meno a priezvisko, e-mailovú adresu, fakturačnú a doručovaciu adresu, mobilné (telefónne) číslo
 • informácie vzniknuté na základe trvania zmluvy - prehľad zakúpených produktov

1.B ZÁKAZNÍK S REGISTRÁCIOU "BEŽNÝ ZÁKAZNÍK"

 • meno a priezvisko, e-mailovú adresu, fakturačnú a doručovaciu adresu, mobilné (telefónne) číslo
 • informácie vzniknuté na základe trvania zmluvy - zoznam zakúpených produktov v objednávke, históriu objednávok
 • prihlasovacie údaje v podobe prihlasovacieho mena a hesla (ku skutočnému heslu nemáme prístup)

1.C. ZÁKAZNÍK S REGISTRÁCIOU PROFESIONÁL

 • meno a priezvisko, e-mailovú adresu, fakturačnú a doručovaciu adresu, mobilné (telefónne) číslo, IČO
 • informácie vzniknuté na základe trvania zmluvy - zoznam zakúpených produktov v objednávke, históriu objednávok
 • prihlasovacie údaje: prihlasovacie mená a heslo (ku skutočnému heslu nemáme prístup)

1.E. ZÁKAZNÍK / ZÁUJEMCA O ZASIELANIE INFORMÁTORA

 • e-mailová adresa

2. ÚČELY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Z dôvodu vybavenie objednávky spracovávame osobné údaje zákazníka pre tieto činnosti:

2.A. SPRACOVANIE A VYBAVENIE OBJEDNÁVKY

Na splnenie zákonných povinností sme povinní spracovávať osobné dáta zákazníka (napr. účtovné doklady v podobe faktúr).

2.B. KOMUNIKÁCIA SO ZÁKAZNÍKOM

V prípade nejasností v objednávke alebo pre upresnenie informácií v registrácii niektorej zo zákazníckych skupín, spracovávame osobné údaje zákazníkov (zákazníka kontaktujeme telefonicky alebo e-mailom).

2.C. MARKETINGOVÁ PONUKA V PODOBE "NEWSLETTER"

 • na základe súhlasu registrovaného zákazníka zasielame newsletter do e-mailu; ak sa neskôr zákazník rozhodne zrušiť tento odber newsletterov, má túto možnosť v každom z týchto newsletterov
 • na základe súhlasu zákazníka, ktorý cez naše webové stránky prejavil záujem o zasielanie newsletterov; ak sa neskôr zákazník rozhodne zrušiť tento odber newsletterov, tak je mu táto možnosť ponúknutá v každom z newsletterov alebo nás môže kontaktovať prostredníctvom e-mailu: info@makeupstore.sk.

 • po zrušení zasielanie newsletter je automaticky zmazaná jeho e-mailová adresa z našej databázy

3. ODOVZDANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM STRANÁM

V rámci plnenia kúpnej zmluvy je nevyhnutné, aby sme Vaše osobné údaje odovzdali tretej strane:

 • dopravným spoločnostiam / prepravcom, ktorí Vám doručí Vašu objednávku
 • hodnotiacemu servera HEUREKA.CZ

 • verejným orgánom (polícia, súdy a pod)

4. ZABEZPEČENIE ÚDAJOV A DOBA UCHOVÁVANIA

4.A. ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • na našich webových stránkach www.makeupstore.sk používame pre prenos osobných a ďalších údajov chránený šifrovací systém (šifrovaná variant "https" s kódovacím systémom SSL)
 • naše webové stránky sú zabezpečené proti strate osobných údajov, proti prístupu neoprávnených k osobným údajom
 • registrovaným zákazníkom všetkých zákazníckych skupín je prístup umožnený len po zadaní osobného hesla zákazníka

4.B. DOBA SPRACOVANIA

 • osobné údaje spracovávame po dobu, ktorá je nevyhnutne potrebná na zabezpečenie práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (doba vybavenia objednávky a záručné zákonné lehoty)
 • v súlade právnych predpisov je povinné archivovať účtovnú dokumentáciu (faktúry atď.) po dobu 10 rokov od vystavenia dokladu
 • súhlas s marketingovými ponukami je platný do odvolania

 5. PRÁVA ZÁKAZNÍKOV V RÁMCI SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • v prípade, že spracovávame osobné údaje zákazníka, tak má zákazník právo, požadovať od našej spoločnosti informáciu o spracovaní svojich osobných údajov. Táto informácia mu bude odovzdaná bezplatne
 • v prípade, že sa zákazník domnieva, že naša spoločnosť vykonáva spracovanie osobných údajov v rozpore s ochranou osobných údajov a zákonnými podmienkami ochrany osobných údajov zákazníka, má právo požiadať o vysvetlenie, prípadne požadovať opravu, doplnenie alebo odstránenie jeho osobných údajov
 • zákazník má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať. Po odvolaní súhlasu so spracovaním osobných údajov osobné údaje zákazníka vymazané z našej databázy

6. KONTAKT PRE ZÁKAZNÍKOV

Zákazníci nás môžu, v prípade akýchkoľvek otázok, kontaktovať na nižšie uvedenej e-mailovej adrese alebo telefóne.

 • info@makeupstore.sk
 • telefón:   +421 948 073 015

 

7. ÚČINNOSŤ

Zásady ochrany osobných údajov sú platné od 01.07.2019.

 

na začiatok stránky

PRIHLÁSIŤ SA K ODBERU NEWSLETTERU